برنامه نویسی

برنامه نویسی
اگر به دنبال تولید یک برنامه هستید و می‌خواهید بدانید از چه ابزارهایی باید مطابق با پروژه خود استفاده نمایید، ما به شما کمک می کنیم: ▪ از کدام متدد مدیریت پروژه باید استفاده نمایید؟ ▪ معماری برنامه شما چیست؟ ▪ با چه زبان برنامه نویسی برنامه شما باید نوشته شود؟ ▪ کدام محیط توسعه یکپارچه‌ مناسب تولید پروژه مورد نظر شما می‌باشد؟ ▪ پایگاه داده؟ ▪ از چه تکنولوژی‌هایی برای طراحی رابط کاربری برنامه باید استفاده کنید؟ ▪ امنیت برنامه شما چطور باید تامین شود؟ ▪ توسعه و به‌روز رسانی پروژه شما چه مراحل و فرآیندی خواهد داشت؟
رهبین | چهارشنبه 22 بهمن 1399